Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ....NINE MUSES

9 MOYSES...9 ΜΟΥΣΕΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ..°Terpsichore (from The Nine Muses) - Hendrick Goltzius - 1592.


ΚΑΛΛΙΟΠΗ...Calliope - musa della poesia epica

ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΟΡΦΕΑΣ...Calliope Teaching Orpheus - Alexandre-Auguste Hirsch
ΚΑΛΛΙΟΠΗ...Calliope

Charles Meynier - Calliope, muse of poetry

ΕΡΑΤΩ...Charles Meynier, Erato muse de la poésie lyrique

ΚΛΕΙΩ...Clio, Muse of History- One of Charles Meynier's Five Muses
ΕΡΑΤΩ..Erato by Simon Vouet .

ΕΡΑΤΩ...Erato, (from The Nine Muses) - Hendrick Goltzius - 1592

ΕΡΑΤΩ...Erato, Muse of Poetry. Edward John Poynte

ΕΥΤΕΡΠΗ και ΟΥΡΑΝΙΑ..Euterpe e Urania by Pompeo Batoni .
ΕΥΤΕΡΠΗ..Euterpe, Muse of Lyric Poetry and Music, was painted by Egide Godfried Guffens (1823-1901).

ΕΡΑΤΩ...Fame and Erato, Muse of Love Poetry Sebastiano Conca ca. 1725

ΚΑΛΛΙΟΠΗ...Giovanni Baglione - Calliope, Muse of Epic Poetry

ΕΥΤΕΡΠΗ...Hendrick Goltzius, The Nine Muses Euterpe 1592
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ..Italian School (17th century) - Allegory of the muse Terpsichore playing a harp.

9 ΜΟΥΣΕΣ..Lodewijk Toeput The Nine Muses

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ...Melpomene (from The Nine Muses) - Hendrick Goltzius - 1592

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ...Melpomene {Muse of tragedy} she who is melodious
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ...Melpomene by Elisabetta Sirani

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ...ΕΡΑΤΩ...ΠΟΛΥΜΝΙΑ...Melpomene, Erato e Polymmnia by Eustache le Sueur

ΠΟΛΥΜΝΙΑ...Meynier, Charles (1800) Polyhymnia Muse of Eloquence

9 ΜΟΥΣΕΣ...Nicolas Poussin The Muses 1639
ΟΥΡΑΝΙΑ...Nine Muses of Greek Mythology - Urania

9 ΜΟΥΣΕΣ...oi_9_moyses..Le Nove Muse

ΟΥΡΑΝΙΑ...ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ...ΚΑΛΛΙΟΠΗ...Pierre Mignard Uranie, Terpsychore et Calliope

ΠΟΛΥΜΝΙΑ...POLYHYMNIA
ΠΟΛΥΜΝΙΑ...Polymnia (ou Clio) (from The Nine Muses) - Hendrick Goltzius - 1592

ΕΥΤΕΡΠΗ...ΟΥΡΑΝΙΑ...Pompeo Batoni Apollo istruisce le muse Euterpe e Urania  Jan Olof Bengtsson

ΚΑΛΛΙΟΠΗ...Scrittoio di Calliope, la musa Calliope – Palazzo Vecchi
Simon Vouet (1590-1649), Louvre, Paris, ΠΟΛΥΜΝΙΑ PolyhymniaVouet

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ...Terpsichore - The 9 Muses of the Greek Mythology

ΘΑΛΕΙΑ..Thalia  Muse of Comedy by Jean-Marc Nattier (detail). 1739.

ΘΑΛΕΙΑ...Thalia (from The Nine Muses) - Hendrick Goltzius

ΚΛΕΙΩ...ΕΥΤΕΡΠΗ...ΘΑΛΕΙΑ...The Muses Clio, Euterpe, and Thalia, by Eustache Le Sueur.
9 ΜΟΥΣΕΣ...the-9-muses-of-greek-mythology_full_size_landscape1

ΟΥΡΑΝΙΑ...Urania (from The Nine Muses) - Hendrick Goltzius

ΟΥΡΑΝΙΑ...ΚΑΛΛΙΟΠΗ...Urania and Calliope

ΟΥΡΑΝΙΑ...ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ...Uranie and Melpomene. 1680-81. Louis de Boullogne. French. 1654-1733. oil on canvas.
ΑΠΟΛΛΩΝ και ΜΟΥΣΕΣ..The Nine Muses

ΕΡΑΤΩ...ΕΡΑΤΩ...Erato Muse of Erotic Poetry

ΕΡΑΤΩ...ΕΡΑΤΩ..musa Erato

ΕΥΤΕΡΠΗ..Euterpe
.Η ΜΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 1739 Jean-Marc Nattier

ΘΑΛΕΙΑ..Thalia the Muse - Giovanni Baglione

ΚΑΛΛΙΟΠΗ,,,Joseph-Fagnani-xx-Calliope-1869

ΚΑΛΛΙΟΠΗ..Calliope by Marcello Bacciarelli
ΚΑΛΛΙΟΠΗ..Charles Antoine Coypel (1694-1752) - Muse Calliope

ΚΛΕΙΩ..Clio

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ..Melpomene, la musa della tragedia di Gustave Moreau 1891

Ο Απόλλωνας η Μνημοσύνη και οι εννέα Μούσες. Mengs, Anton Raphael, 1750-61, τοιχογραφία. Ρώμη, Villa Albani-Torlonia
Ο χορός των Μουσών με τον Απόλλωνα

ΟΥΡΑΝΙΑ...Allegorical Portrait of Urania, Muse of Astronomy - Louis Tocque

ΟΥΡΑΝΙΑ...Urania

ΟΥΡΑΝΙΑ..La Musa Urania

ΠΟΛΥΜΝΙΑ..Musa Polyhymnia_f

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ...Le Sueur, Eustache (1617-55) - Terpsichore, the muse of music
ΕΡΑΤΩ...Erato - Joseph Fagnani

ΕΥΤΕΡΠΗ...Euterpe - Joseph Fagnani (1819 - 1873)

ΘΑΛΕΙΑ...Thalia - Joseph Fagnani

ΚΑΛΛΙΟΠΗ...calliope
ΚΛΕΙΩ...Clio - Joseph Fagnani

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ..Melpomene - Joseph FagnaniΤΕΡΨΙΧΟΡΗ...Terpsichore - Joseph Fagnani

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...