Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

BERTEL THORVALDSEN...Άλμπερτ Μπέρτελ Θόρβαλντσεν

BERTEL THORVALDSEN...Άλμπερτ Μπέρτελ Θόρβαλντσεν

1ο ΜΕΡΟΣ......

Σχέδια ..προπλασμοί και Γλυπτά του Bertel Thorvaldsen
 Εμπνευσμένα απο την Ελληνική Ιστορία και την
 Ελληνική Μυθολογία......
THORVALDSENS MUSEUM
ΠΗΓΗ..https://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/thorvaldsens_skulpturer?order=


Ο γλύπτης Bertel Thorvaldsen (1770-1844) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Κοπεγχάγη ....Έγινε δεκτός στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών σε νεαρή 
ηλικία και αργότερα μετέβει στην  Ρώμη, όπου εργάστηκε και καταξιώθηκε 
ως μεγάλος καλλιτέχνης....Περισ. Διαβ.https://el.wikipedia.org/wiki.


Bertel Thorvaldsen
A Genio Lumen (The Genius of Art and Light) , 1808

Bertel Thorvaldsen
A Triumphant Muse and Cupid, 1827

Bertel Thorvaldsen
Achilles and Patroclus, 1837

Bertel Thorvaldsen
Achilles and Penthesilea, 1801

Bertel Thorvaldsen
Achilles and Petroclus, 1837

Bertel Thorvaldsen
Achilles and Priam, 1791

Bertel Thorvaldsen
Actaeon Torn by his Dogs, 1838

Bertel Thorvaldsen
Actaeon Torn by his Dogs, 1838

Bertel Thorvaldsen
Adonis, 1808

Bertel Thorvaldsen
Adonis, 1808

Bertel Thorvaldsen
Adonis, 1887

Bertel Thorvaldsen
Adonis, 1838

Bertel Thorvaldsen
Aesculapius, 1843

Bertel Thorvaldsen
Aesculapius, 1839

Bertel Thorvaldsen
Aesculapius, 1843

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great in his Chariot, after 1822

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great in his Chariot, after 1822

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great in his Triumphal Chariot, after 1812


Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great in the Triumphal Chariot, 1818

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great Set Fire to Persepolis, 1832

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great Set Fire to Persepolis, 1837

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great Sets Fire to Persepolis, 1865

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great's Entry into Babylon, 1812

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great's Entry into Babylon, 1818-1827

Bertel Thorvaldsen
Alexander the Great's Entry into Babylon, 1822


Bertel Thorvaldsen
Apollo, 1805

Bertel Thorvaldsen
Apollo, c. 1836

Bertel Thorvaldsen
Apollo and Daphne, 1838

Bertel Thorvaldsen
Apollo and the Shepherds, 1837

Bertel Thorvaldsen
Atalanta, 1838

Bertel Thorvaldsen
Bacchante and a Satyr, 1833

Bertel Thorvaldsen
Bacchante and a Satyr, 1833

Bertel Thorvaldsen
Bacchante with Bird, 1837

Bertel Thorvaldsen
Bacchus, 1804

Bertel Thorvaldsen
Bacchus and Ariadne, 1798

Bertel Thorvaldsen
Briseis and Achilles, 1865

Bertel Thorvaldsen
Briseis and Achilles, 1803

Bertel Thorvaldsen
Briseis and Achilles, 1837

Bertel Thorvaldsen
Calliope, Muse of Epic Poetry, c. 1836


Bertel Thorvaldsen
Chiron and Achilles, 1888-1890

Bertel Thorvaldsen
Chiron and Achilles, 1837


Bertel Thorvaldsen
Clio, Muse of History, c. 1836

Bertel Thorvaldsen
Cupid and a Butterfly, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and a Butterfly, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and a Dog, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and a Dog, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Bacchus, c. 1824

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Bacchus, c. 1810

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Bacchus, 1889

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Bacchus, Autumn , 1825-1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Bacchus, Autumn, 1810-1811

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Diana, 1838

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Erato, 1830

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Ganymede, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Hygieia, 1837

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Hygieia, 1837

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Hymen, 1842-1844

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Hymen, 1840

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Hymen, 1840

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Hymen, 1832-1834

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Hymen, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Jupiter, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Jupiter, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Psyche, 1861

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Psyche, c. 1807

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Psyche, 1841

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Psyche, 1840

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Graces, 1817-1819

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Graces, 1820-1823

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Graces, 1817-1818

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Graces , 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Graces , 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Sleeping Psyche, 1841

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Sleeping Psyche, 1838

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Sleeping Psyche, 1838

Bertel Thorvaldsen
Cupid and the Sleeping Psyche, 1838

Bertel Thorvaldsen
Cupid and Venus, c. 1827

Bertel Thorvaldsen
Cupid at Sea, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid at Sea, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid by Anacreon, Winter, 1823

Bertel Thorvaldsen
Cupid by Anacreon, Winter, c. 1823

Bertel Thorvaldsen
Cupid Charms Flowers, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid Collecting Shells, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid Complains to Venus about a Bee Sting, 1809

Bertel Thorvaldsen
Cupid Complains to Venus about a Bee Sting, after 1809

Bertel Thorvaldsen
Cupid Complains to Venus about a Bee Sting, 1809

Bertel Thorvaldsen
Cupid in Heaven, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid in Heaven, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid in Heaven, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid in Heaven, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid in the Underworld, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid in the Underworld, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid, Jupiter and Juno, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid, Jupiter and Juno, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid, Jupiter and Juno, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid on a Swan, 1840

Bertel Thorvaldsen
Cupid on a Swan, 1840

Bertel Thorvaldsen
Cupid on Earth, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid on Earth, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid on Earth, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid on Earth, 1828

Bertel Thorvaldsen
Cupid Received by Anacreon, Winter, 1823

Bertel Thorvaldsen
Cupid Resting, 1789

Bertel Thorvaldsen
Cupid Resting, 1789

Bertel Thorvaldsen
Cupid Revives Psyche, 1810

Bertel Thorvaldsen
Cupid Revives Psyche, 1810

Bertel Thorvaldsen
Cupid Revives Psyche, 1810

Bertel Thorvaldsen
Cupid Reviving Psyche, 1838

Bertel Thorvaldsen
Cupid Riding on a Lion, 1809

Bertel Thorvaldsen
Cupid Riding on a Lion, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid Riding on a Lion, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid Sailing, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid Sailing, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid Sets Stone on Fire, 1831

Bertel Thorvaldsen
Cupid Triumphant, 1814

Bertel Thorvaldsen
Cupid Triumphant, 1897-1899


Bertel Thorvaldsen
Cupid Triumphant, Examining his Arrow, 1845-1854

Bertel Thorvaldsen
Cupid Triumphant, Examining his Arrow, 1823

Bertel Thorvaldsen
Cupid with a Swan and Boys Picking Fruit, Summer, 1825

Bertel Thorvaldsen
Cupid with a Swan and Boys picking Fruit, Summer, 1810-1811

Bertel Thorvaldsen
Cupid with his Bow, 1819
Bertel Thorvaldsen
Cupid with Roses and Thistles, 1837

Bertel Thorvaldsen
Cupid with Roses and Thistles, 1837

Bertel Thorvaldsen
Cupid with the Bow, c. 1819

Bertel Thorvaldsen
Cupid with the Lyre, 1836

Bertel Thorvaldsen
Cupid with the Lyre, 1819

Bertel Thorvaldsen
Cupid's Swansong, 1843

Bertel Thorvaldsen
Dancing Girl, 1817

Bertel Thorvaldsen
Dancing Girl, 1817-1822

Bertel Thorvaldsen
Dancing Girl, 1817

Bertel Thorvaldsen
Day, 1815

Bertel Thorvaldsen
Day, 1842

Bertel Thorvaldsen
Day, 1815

Bertel Thorvaldsen
Diana and Jupiter, 1840

Bertel Thorvaldsen
Diana Killing Orion, 1838

Bertel Thorvaldsen
Diana Surprised at her Bath, 1838

Bertel Thorvaldsen
Diana with her Hind, 1838

Bertel Thorvaldsen
Endymion, 1838

Bertel Thorvaldsen
Erato, Muse of Lyric and Love Poetry, c. 1836

Bertel Thorvaldsen
Euterpe, 1794

Bertel Thorvaldsen
Euterpe, Muse of Music, c. 1836

Bertel Thorvaldsen
Ganymede Filling the Cup, 1816

Bertel Thorvaldsen
Ganymede Offering the Cup, 1804

Bertel Thorvaldsen
Ganymede Offering the Cup, 1804

Bertel Thorvaldsen
Ganymede with Jupiter's Eagle, 1817

Bertel Thorvaldsen
Ganymede with Jupiter's Eagle, 1817

Bertel Thorvaldsen
Ganymede with Jupiter's Eagle, 1815

Bertel Thorvaldsen
Hebe, 1815

Bertel Thorvaldsen
Hebe, 1816

Bertel Thorvaldsen
Hebe, 1806

Bertel Thorvaldsen
Hebe, 1816

Bertel Thorvaldsen
Hebe, 1816

Bertel Thorvaldsen
Hebe and Ganymede, 1833

Bertel Thorvaldsen
Hector and Andromache, 1867-1870

Bertel Thorvaldsen
Hector and Andromache, c. 1837

Bertel Thorvaldsen
Hector with Paris and Helen, 1868

Bertel Thorvaldsen
Hector with Paris and Helen, 1837

Bertel Thorvaldsen
Heliodorus Driven out of the Temple, 1791

Bertel Thorvaldsen
Hercules, 1843

Bertel Thorvaldsen
Hercules, 1843

Bertel Thorvaldsen
Hercules, 1839

Bertel Thorvaldsen
Hercules and Hebe, 1808

Bertel Thorvaldsen
Hercules and Hebe, 1829-1840

Bertel Thorvaldsen
Hercules and Omphale, 1792

Bertel Thorvaldsen
Hero, 1838
Bertel Thorvaldsen
Homer, 1799

Bertel Thorvaldsen
Homer Singing for the People, 1836-1837

Bertel Thorvaldsen
Hunting Nymph, 1838


Bertel Thorvaldsen
Huntress on a Horse, 1834

Bertel Thorvaldsen
Huntress on a Horse, 1886-1887

Bertel Thorvaldsen
Hygieia and Aesculapius, 1808

Bertel Thorvaldsen
Hygieia and Aesculapius, 1838-1840

Bertel Thorvaldsen
Hygieia and Cupid, 1840

Bertel Thorvaldsen
Hylas and the Water Nymphs, c. 1832
Bertel Thorvaldsen
Hylas and the Water Nymphs, 1831

Bertel Thorvaldsen
Hylas and the Water Nymphs, 1833

Bertel Thorvaldsen
Hylas and the Water Nymphs, 1833

Bertel Thorvaldsen
Hymen, 1843


Bertel Thorvaldsen
Hymen, 1843

Bertel Thorvaldsen
Jason with the Golden Fleece, 1803

Bertel Thorvaldsen
Jason with the Golden Fleece, 1802-1803

Bertel Thorvaldsen
Jupiter, Minerva and Nemesis, c. 1822

Bertel Thorvaldsen
Jupiter's Eagle and Psyche, 1838

Bertel Thorvaldsen
Justice, 1841-1843

Bertel Thorvaldsen
Justitia, 1841

Bertel Thorvaldsen
Leda and the Swan, 1841

Bertel Thorvaldsen
Meleager, 1838

Bertel Thorvaldsen
Melpomene, Muse of Tragedy, c. 1836

Bertel Thorvaldsen
Mercury about to Kill Argus, 1818

Bertel Thorvaldsen
Mercury about to Kill Argus, 1818

Bertel Thorvaldsen
Mercury about to Kill Argus, 1818

Bertel Thorvaldsen
Mercury Brings Bacchus to Ino, c. 1809

Bertel Thorvaldsen
Mercury Brings Bacchus to Ino, 1809

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ..https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7064267414283658246#editor/target=post;postID=4388320189615893580
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...